Krav om doktorgrad skviser studieplasser

Inger Kittilsen vil bli helsesøster, og helsesøstre trengs sårt. Men fordi det nå kreves at helsesøsterlærere må ha doktorgrad, klarer UiS bare å tilby helsesøsterutdanning til 25 stykker.