Hopper fra Ryfast til Rogfast

Prosjektleder Tor Geir Espedal er ansatt i den nyopprettede stillingen som prosjektleder i Rogfast etter snaut ett år i tilsvarende jobb i Ryfast. – Det har ingen ting med at Ryfast er blitt et mindre bra prosjekt, tvert om, sier Espedal til Aftenbladet.no.