• Magnus Frøyland (t.v.) og Bjarne Bekkeheien er blant fiskerane som har bidratt til rekorstor laksefangst i Bjerkreimselva i sommer.

Topp i Dirdal, godt fiske i hele fylket

– Laksefisket i Dirdal er fantastisk bra denne sesongen. Jeg har ikke sett det bedre på 25 år, melder en begeistret oppsynsmann Geir Johnsen.