• Høyres gruppeleder John Peter Hernes skal også lede kommunalstyret for oppvekst (barnehage og skole).

Hernes tar skole, Reiten helse

Kåre Reiten skal sørge for at syke og eldre får bedre rehabilitering. John Peter Hernes vil befri lærerne fra unødig byråkrati. Egil Olsen skal fikse på Tjensvollkrysset.