Rådmannen vil ha omkamp om Lundsneset

Rådmann Inger Østensjø anbefaler formannskapet å anke kjennelsen fra Stavanger skjønnsrett, der kommunen nektes å ekspropriere om lag 270 dekar fra fem grunneiere på Hundvåg.