- Filmingen hadde seksuelt motiv

Trond Birkedals filming synes å ha et klart seksuelt motiv, skriver dommerfullmektig Henning Rosenlund Wahlen i fengslingskjennelsen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Dommeren i Stavanger tingrett konstaterer i fengslingskjennelsen som ble klar nå i ettermiddag at vilkårene for varetektsfengsling i to uker er til stede.

LES OGSÅ: Politiet utvider siktelsen mot Birkedal

LES OGSÅ: Birkedal siktet for seksuell omgang med mindreårig

— Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, nemlig for overtredelse av straffeloven paragraf 201, som beskrevet i siktelsen. Det vises til at siktede har erkjent å ha filmet flere personer uten at disse har vært klar over dette eller har samtykket. Filmingen har foregått i det skjulte og synes å ha hatt et klart seksuelt motiv fra siktedes side, sier Rosenlund Wahlen i kjennelsen.

Dommerfullmektigen mener faren for bevisforspillelse ville vært nærliggende om Birkedal ikke ble fengslet.

LES OGSÅ: Sender opplysninger om Birkedal til politiet

— I denne sammenheng vises det til at det i forhold til overtredelsen av straffeloven § 196 (seksuell omgang med barn under 16 år, journ. anm.) ikke er gjennomført avhør av fornærmede. I tillegg har politiet opplyst at det er sannsynlig at også flere andre personer vil måtte avhøres i den videre etterforskningen. På denne bakgrunn anses varetektsfengsling nødvendig for å hindre bevisforspillelse, heter det i tingrettens kjennelse.

LES OGSÅ: Ordførerkandidat siktet for nakenfilming

Tingretten besluttet at Birkedal kan holdes varetektsfengslet til 6. april. Politiets begjæring om brev- og besøkskontroll er også tatt til følge.

— Påtalemyndigheten har også begjært kjennelse for brev- og kontroll for to uker. Retten finner at det av hensyn til etterforskningen er viktig at siktede ikke gis anledning til å kommunisere med andre involverte før politiet har gjennomført avhør og bevis er sikret. Retten finner på denne bakgrunn at siktede bør undergis brev- og besøkskontroll i inntil to uker, idet slik kontroll ikke anses som noe uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet, jf. straffeprosessloven paragraf 186 annet ledd, sier dommerfullmektigen i fengslingskjennelsen.

Fengslinhen skjedde ved kontorforretning, det vil si uten siktede selv, aktor eller forsvarer til stede. Varetektsfengslinger kan gjøres på den måten når siktede selv samtykker både i fengslingen og i at den gjøres ved kontorforretning.

Publisert: