• Grand finale. F.v. Ole Petter Hansson, Linda Gursli, Thomas Borg og Lena Thunheim. Hans E.H. Jacobsen

Løye på Moi

Torsdag kveld var det premiere på Løyeblikks jubileumsrevy.