• Fredrik Refvem

Dørum prisa Sola

Odd Einar Dørum delte i dag ut den første prisen for det beste kriminalitetsførebyggjande arbeidet til Sola kommune.