Helsetilsynet troppet opp uanmeldt på SUS

Medieoppslag og bekymringsmeldinger fra ansatte førte til at Fylkeslegen tok overbelegget ved Stavanger Universitetssjukehus nærmere i øyesyn.