• - Prognosen for morgendagen er positiv, så vi har grunn til å tro at vi får en mer stabil trafikkavvikling fra morgentimene enn vi hadde i dag, sier Leif Anker Lorentzen, lufthavnsjef ved Stavanger lufthavn. Scanpix

Nordsjø-helikoptre innstilt, ellers normalt

Etter et hektisk døgn hersker det nå en forsiktig optimisme hos norske flymyndigheter.