• Kommunen får ikke noen av pengene selv om Internasjonalt Hus i 2000 ble kjøpt med betydelige tilskudd og lån fra Stavanger kommune.

Stiftelsen beholder pengene etter salg

Internasjonalt Hus er solgt for 15 millioner kroner. Kommunen får ikke noen av pengene selv om eiendommen i 2000 ble kjøpt med betydelige tilskudd og lån fra Stavanger kommune.