Delt ansvar for byens lekeplasser

Flertallet i Sandnes bystyre går inn for at ansvaret for lekeplassene må deles mellom kommunen og beboerne. Juridiske problemstillinger overlates til rådmannen.