Tyvfisket i laksemærer

Mandag formiddag fikk lensmannen i Sauda melding om tyvfiske i mærer i et oppdrettsanlegg for laks i Hylsfjorden.