• Jon Ingemundsen

Gauselbeboer i harnisk over ny bomring rundt Forus

– Jeg har aldri vært med og protestert på noe. Men en gang i livet vil jeg si at nok er nok, sier Halvor Vaage fra Gausel.