• Lederen i Times 17. mai-komité, Wenche Paulsen, både håper og tror at Bryne skule vil fungere godt som endestasjon for årets barne- og folketog på Bryne. Byggeaktivitet ved Bryne torg tvinger frem en alternativ løsning. Cornelius Munkvik

17. mai-tog unngår byggeplass Bryne

På grunn av byggeaktivitet ved Bryne torg har 17. mai-komiteen besluttet å flytte togenes endestasjon til Bryne skule.