• Aina Hovden Lunde, naturforvalter i Stavanger kommune og Erik Thoring, Rogaland Naturforvernforbund, markerer med skilt vedtaket om at du ikke har lov til å gå i land på Tjuholmen og fem andre bynære holmer før 1. august. Her er rikt fugleliv – like ved Rosenberg.

Forbudt å gå i land på seks holmer

Stavanger kommune innfører ferdselsforbud på seks holmer i det bynære sjøområdet for å verne fuglelivet.