• Anders Minge

Sildakongen mister navnet

Arvid Otto Sildeskiold Mørch får ikke kalle seg Sildakongen lenger, slår en dom fast.