• Arbeidet med kollektivfeltet gjennom Hillevåg er i god gang, og natt til fredag blir trafikken flyttet over fra den ene siden av veien til den andre for at arbeidet skal gå sin gang. Anders Minge

Trafikken skifter side i Hillevåg

Trafikken i Hillevåg skal skifte over til den østlige siden av veien. Det skjer natt til fredag, og vegen skal være åpen hele tiden.