• Tor Inge Jøssang

Strand skrur opp eiendomsskatten

Den økonomiske situasjonen tvinger flertallet i Strand til å utsette en rekke investeringer og å heve eiendomsskatten til taket.