«Judas» var ikke illojal

Da ansatte startet konkurrerende firma, sendte sjefen en e-post med temaet «Den siste Judas» og ba om «sabotasje». Det er ifølge retten en del av årsaken til at de ansatte er frifunnet for illojalitet.

Publisert:
Arnt Even Bøe

Rettssaken i Jæren tingrett er spekket med krav og motkrav og dreier seg i tillegg til påstått illojalitet om «sabotering» av konkurrerende virksomhet, tømming av pc’er for å skjule ulov-lige dokumenter og tilbakebetaling av lønn i oppsigelsestiden.

Utgangspunktet er at Hytorc Norge på Sola, ved eier og daglig leder Eirik Djuve, saksøkte tre tidligere ansatte for å ha opptrådt illojalt og misbrukt sin kunnskap om arbeidsgiver i forbindelse med at de sluttet i bedriften for å starte konkurrerende virksomhet vinteren 2008. Hytorc krevde erstatning fra sine tre tidligere ansatte og det nye selskapet for at de skal ha tatt med seg informasjon og brukt den i konkurranse med sin tidligere arbeidsgiver der alle tre hadde sentrale oppgaver.

Møter med konkurrent

Ett av punktene dreier seg om når og hvorledes de ansatte eventuelt skulle varslet sin arbeidsgiver om sine nye planer. To av dem var i møter med konkurrenten før de sa opp, men retten mener det ikke er bevist at det da ble avtalt at de skulle etablere egen virksomhet og få utstyret levert fra konkurrenten.

Det er i den forbindelse Jæren tingrett viser til e-posten daglig leder Djuve i Hytorc sendte da han ble kjent med etableringen. Der er temaet «Den siste Judas». Retten finner at e-posten «både i form og innhold underbygger forklaringene om at det kunne være vanskelig å komme i konflikt med» direktøren.

Lojalitetsplikten

Ingen av de ansatte blir dømt for illojalitet på dette punktet. Retten legger blant annet vekt på at etableringen av det konkurrerende selskapet ikke har skadet Hytorc. Retten peker også på at det er «tvilsomt om lojalitetsplikten medfører en plikt om å opplyse arbeidsgiver om egne planer.»

Under rettssaken kom det også fram at en Hytorc-ansatt fikk i oppdrag av Djuve å finne ut mest mulig om den nye konkurrenten for «å sabotere virksomheten deres».

Ledelsesstil

Denne ledelsesstilen «må etter rettens syn også tas i betraktning ved vurderin-gen av de ansattes handlemåte», heter det i dommen som presiserer at dette kun er relevant i forhold til hemmeligholdet om planene, og ikke for kopieringen og slettingen av data.

Dette siste punktet går ut på at de tidligere ansattes pc’er også ble et tema i retten. Da de ble tilbakelevert til Hytorc, var innholdet slettet på en profesjonell måte. Retten mener dette skjedde for å skjule kopieringen av «større mengder av Hytorc Norge AS sine dokumenter». Og at disse kunne være nyttige ved driften i den nye konkurrerende virksomheten.

Ikke forbehold

Hytorc krevde også tilbakebetaling av lønn som ble utbetalt i oppsigelsestiden. Heller ikke på dette punktet fikk selskapet medhold – blant annet fordi det ikke hadde tatt forbehold om konkurrerende virksomhet.

I dommen frifinnes de tre tidligere ansatte for anklagene om illojalitet fordi det ikke er bevist at de i oppsigelsesperioden informerte Hytorcs kunder om sitt nye selskap eller på annen måte søkte å påvirke arbeidsgivers forretningsforbindelser. De tre må imidlertid betale sin tidligere arbeidsgiver 300.000 kroner for såkalt bevissikring.

Dokumenter slettes

De tiltalte og deres nye firma, KNM Hydraulikk AS, forbys dessuten å utnytte og må i tillegg slette alle dokumenter og elektroniske filer utarbeidet av eller for Hytorc, eller som inneholder informasjon om selskapets kunder, som de tre fikk tilgang til da de arbeidet i bedriften.

Eirik Djuve sier han ennå ikke vet om han vil anke dommen og har ellers ingen kommentar.

Saken gikk for Jæren tingrett i Sandnes og ble ledet av tingrettsdommer Gunn Elin Lode. Hytorc Norges advokat var Edle Benedicte Endresen, mens motpartene ble representert ved advokat Arild Dommersnes.

Publisert: