• Skatt-seksjon

Fire lokale skattekontor legges ned

Neste år blir fire skattekontor i Rogaland stengt.