Flere boligområder ligger utenfor bybanen

Boligutbyggingen i Stavanger følger ikke den foreløpige grunnstrukturen for bybanen tett.