• Dersom politikerne går inn for planene, kan byggestart for nytt rådhus ta til i andre halvår av 2011 Helene Andreassen

Ny rådhustomt i bystyret

Nytt rådhus på 14.800 kvadratmeter med underjordisk parkering, ny gravlund og ny prosesjonsvei kommer på området sør for dagens rådhus i Sandnes.