Tyver med nøkler til TS-brakker

Uvedkommende har greid å låse seg inn og stjele datautstyr i en arbeidscontainer som tilhører T. Stangeland Maskin i Pollestadveien i Klepp. Etter endt ærend er døra så låst igjen.