Uheldig frontfigur

Kriminalsjef Bjørn Andersen valgte å fronte Tina Jørgensen-saken selv. Det er grunn til å spørre hvor klokt det var.