Framleis støtte til minstepensjonistar

Politikarane vil ikkje fjerna den kommunale støtta til minstepensjonistar, slik rådmannen har foreslått.