Nøkkeltall Stavanger 2001

Brutto driftsutgifter: 3,3 milliarder kroner.