Video: Ønsker å finne flere gjenstander i Tina-saken