Skulefrokost gir betre dag

Skuledagen har vorte som ny etter at me begynte med skule— frokost, seier dei tre klassestyrarane i første klasse ved Orstad skule.