Innvandrerledigheten øker

Rogaland har flest arbeidsledige i hele landet, både blant innvandrere og befolkningen ellers. Og den øker.