• Norge ber europeisk miljønåde etter brudd på europeiske regler, deriblant i Stavanger. Utslipp fra dieselbiler tildeles majoriteten av skylden. Jon Ingemundsen

Ber EU om miljønåde

Stryk på europeiske regler om luftkvalitet kan presse fram datokjøring, rushtidsavgift og dieselforbud i Stavanger.