• Fra og med mandag av skal Sjøforsvarets Minedykkerkommando (MDK) rydde et skipsvrak fra 2. verdenskrig som ligger i Gandsfjorden. Skipet inneholder 10 til 15 torpedoer som inneholder 300 kg sprengstoff hver. Torgeir Haugaard

Sjøforsvaret gjør klar til dykk i Gandsfjorden– skal hente eksplosiver opp fra et 2. verdenskrig-skip

Mandag starter Sjøforsvarets Minedykkerkommando (MDK) oppdraget med å rydde et skipsvrak fra andre verdenskrig for betydelige mengder eksplosiver.