Sjøforsvaret gjør klar til dykk i Gandsfjorden– skal hente eksplosiver opp fra et 2. verdenskrig-skip

Mandag starter Sjøforsvarets Minedykkerkommando (MDK) oppdraget med å rydde et skipsvrak fra andre verdenskrig for betydelige mengder eksplosiver.

Publisert:

Fra og med mandag av skal Sjøforsvarets Minedykkerkommando (MDK) rydde et skipsvrak fra 2. verdenskrig som ligger i Gandsfjorden. Skipet inneholder 10 til 15 torpedoer som inneholder 300 kg sprengstoff hver. Foto: Torgeir Haugaard

– Alle indikasjoner tilsier at skipet er fra 2. verdenskrig, sier Nils K. Haugen, informasjonssjef i Sjøforsvaret.

– Rekognosering viser at vraket ligger på mer enn 50 meters dyp.

Vraket ble funnet av sivile dykkere i fjor. Etter bistandsanmodning fra Rogaland politidistrikt er marinen koblet på oppdraget på havets bunn.

– Skipet har ellom 10 og 15 torpedoer fra 2. verdenskrig om bord, fortsetter informasjonssjefen og legger til at hver torpedo opprinnelig inneholdt opp mot 300 kilo sprengstoff.

Nå er planen å heve torpedoene på mandag, for så å slepe dem videre til et trygt sted hvor en kontrollert sprenging kan gjennomføres.

Interessert i informasjon om skipet

Operasjonen varer til 19. mars og det vil i tillegg bli utført trening og øving i Boganesvika.

– Vraket ligger dypt og dykkerne kan bare være nede en viss tid. Når de kommer på land igjen er det også regler for hvor lenge de må være oppe før de kan dykke ned igjen, det vil si at omløpet vil bli langt, sier Haugen.

Haugen ber publikum om å være oppmerksomme og å holde god avstand.

– Eksplosiver under slep har en sikkerhetsavstand på minimum 200 meter. Vis oppmerksomhet og følg anvisning fra sikringsbåter, sier Haugen.

Dersom noen har kjennskap til vraket eller dets historie, er MDK interessert i å komme i kontakt med deg.

Publisert: