Idrettshaller og bydelshus skal prioriteres

Et nytt museumskvartal i sentrum skal ikke ødelegge for satsingen på idrettshaller og bydelshus i bydelene.