Snart ubrutt sykkelsti

Fullverdig sykkelanlegg på Lurahammaren betyr at Sandnes og Stavanger sentrum snart er forsvarlig sammenbundet for alle på tohjulinger.