Bompengeautomater kan være ulovlige

Jusprofessor Henning Jakhelln hevder at alle de 22 bomstasjonene påNord-Jæren er ulovlige fordi de verken veksler eller tar imotsedler. Ikke noe stort problem, sier vegsjef Tor Geir Espedal.