Ikke innblanding i nominasjonsprosessen

Rogaland Frp venter seg ingen sentral innblanding i nominasjonsprosessen. Og ville betakket seg om den kom. Nominasjonsuro har preget det fra før hardt prøvede Frp-laget i Østfold.