Redde bønder vil spare

Bøndene i Rogaland holder på pengene. De investerer langt mindre enn før, og det merkes.