• kaplan_09.jpg Kristian Jacobsen

Kaplan vant, men får neppe komme hjem

I juni vant Kamuran Kaplan mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Nå har Utlendingsnemda (UNE) opphevet utvisningsvedtaket, men trebarnsfaren får likevel ikke komme hjem til Stavanger med det første.