• Reidar Eiliv Time har et strev med hesten som skal frakte torva. Hun blir nemlig nervøs av det løse underlaget og vil helst løpe hjem. Bak hesten går Gunvor Søyland Brandwijk. Tommy Ellingsen

Yrende folkeliv i torvmyra

Både barn og voksne kom for å se hvordan torv ble hentet opp fra myra for å bli til brensel. I mange generasjoner har torva holdt jærbuen varm.