Suldal utan brannvakt

Ein lønskonflikt kan lamma brannkorpset i Suldal. Dei 85 brannmennene i Suldal meiner dei får for lite betalt for å bera personsøkarar. Søkarane blir no leverte inn.