Psykisk syke barn venter i to år

2500 flere barn skal få hjelp fra barne-psykiatrien i fylket innen 2006. Det innebærer opptrappingsplanen for psykiatri i Rogaland.