Lønn og ikke sosialhjelp

Den beste hjelp vi kan gi flyktninger, er å gi dem en jobb, egen inntekt og språkopplæring. Det er dette Stavanger kommune må satse på, sier Odd Kristian Reme.