124 prosent belegg

— Vi har bare seks plasser her på Barnevernsenteret, likevel har vi hatt opp til ti ungdommer her på en gang. Det er klart at kvaliteten på det tilbudet vi kan gi ikke blir så god som vi skulle ønske, sier Øyvind Oldeide.