Rogaland er underrepresentert

En god begynnelse, sier stortingsrepresentant Bent Høie fra Høyre om valglovutvalgets forslag om flere stortingsrepresentanter fra vårt fylke.