• Er det i trå med kommuneplanen med eit slikt reiselivsanlegg ved Jærhavet og Hå gamle prestegard? Leva Urban Design

Obrestad-hotell til Riksantikvaren

Fylkesrådmannen foreslo motsegn, men politikarane vende tommelen opp. No skal Riksantikvaren sjå på hotell-planane på Obrestad.