• Niendeklassingene i Rogaland leser dårligere enn fjorårskullet, mens elevene på 8. og 5. trinn scorer likt som i fjor. Pål Christensen

Ingen bedre i lesing

Niendeklassingene i Rogaland leser dårligere enn fjorårskullet, mens elevene på 8. og 5. trinn scorer likt som i fjor.