• Disse fire var ordførere for fire år siden da forrige sammenslåingsrunde havarerte. Olav Hafstad, Lund, Terje Jørgensen jr., Eigersund, Dag Sørensen, Sokndal og Marthon Skårland, Bjerkreim. Randi Mydland

Kan bli enige om mer enn barten

De gamle ordførerne var enige om bartens fortreffelighet, ikke kommunesammenslåing. Mye tyder på at de nye ordførerne tenker annerledes om fremtidens Dalane.