• Ordfører Stanley Wirak (Ap) har stått i spissen for ryddeaksjoner på dugnad, effektivisering og endringer som sparer kommunen for millioner. Her finner Marius Hatleskog (foran), Nahom Amare og ordføreren mye boss under en aksjon i Sandvigå. Åsmund Ådnøy

Styrer mot 80 millioner i pluss

Ordfører Stanley Wirak (Ap) har fått små som store til å ta et tak for Sandnes. Dugnadsånd, innsparinger og økte inntekter gir 60 millioner mer enn budsjettert i bykassen.