• Martin Sand og Matin Jacobsen fra Lassa skole.

Et norsk eventyr